1. Perquè el màrqueting mòbil ja és una necessitat, no una opció.
  2. Perquè InfoRoses s’enfoca exclusivament a Roses, de manera que la seva potència queda totalment concentrada i, per tant, té molta més força.
  3. Perquè InfoRoses és una eina d’informació i comunicació i no un medi publicitari en el qual els negocis s’anuncien. La diferència és molt important: els anuncis intenten captar l’atenció i poden distreure i molestar, mentre que una eina té una funció concreta per satisfer una necessitat. En aquest cas, la necessitat és obtenir informació i la funció és trobar aquesta informació.
  4. Perquè InfoRoses està disponible i visible sempre i per a tothom, sigui on sigui (si es té accés a internet, és clar), 24 hores al dia durant 365 dies a l’any.
  5. Perquè InfoRoses és una eina molt més útil quan conté més informació de més negocis. És més útil pels usuaris perquè poden obtenir més informació i és més útil pels negocis perquè tenen moltes més oportunitats de ser trobats pels usuaris, ja que com més negocis hi ha, a més usuaris els resulta interessant utilitzar l’eina.
  6. Perquè tothom utilitza el mòbil per buscar informació, tant els rosincs com els visitants i turistes que venen a Roses. Això vol dir senzillament que tenir-lo registrat a InfoRoses és el mètode de llarg més eficient per fer que un negoci, sigui nou o no, el conegui el màxim nombre de possibles clients.
  7. Perquè a mesura que s’hi vagin registrant nous negocis i, per tant, vagi augmentant la seva utilitat real, s’aniran duent a terme noves accions de màrqueting amb l’objectiu que tothom, tant els rosincs com els visitants i turistes que venen a Roses, coneguin l’existència d’InfoRoses.

I doncs, què esperes? Clica aquí per registrar el teu negoci a InfoRoses ara mateix!